Snapshots uit het leven van Vondel

1613

In 1613 verscheen bij Dirck Pietersz. Pers in Amsterdam de emblematische bundel Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders, gestoffeert met veel treffelycke historische, philosophische, poeetische morale ende schriftuerlijcke leeringen. Vondel had de teksten bij de platen verzorgd, waarvan hier twee voorbeelden worden getoond met daarna de versies uit de herziene uitgave, De vernieuwde gulden winckel der kunstlievende Nederlanders, t'Amstelredam, voor Dirck Pietersz, 1622.

1618

Vondels betrokkenheid bij de politieke en godsdienstige conflicten in de Republiek bleek duidelijk in 1618 en 1619. In onderstaand hekeldicht 'Op de waeg-schael', dat anoniem werd gepubliceerd, richtte hij zich tegen Maurits en de contra-remonstranten. Het gedicht verscheen ook onder de titel 'Op de jonghste Hollantsche transformatie'.

Maurits' tegenstander in het conflict, Johan van Oldenbarnevelt, werd op 13 mei 1619 vanwege landverraad op het Haagse Binnenhof onthoofd.

1620

In 1620 verscheen De helden Godes des ouwden verbonds, t'Amsteldam, voor Dirck Pietersz. Het was een bundel waarin Vondel de levens van belangrijke Bijbelse figuren 'poeetelijck verklaert'. De prenten zijn gegraveerd door Johan Saedeler naar Crispijn van den Broeck.

1629

In 1629 veroverde 'Stededwinger' Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch op de Spanjaarden, een overwinning die de dichter inspireerde tot de Zegesang ter eere van Frederick Henrick, t'Amstelredam, by Willem Blaeu, 1629. Het was één in een reeks van lofdichten die Vondel voor de prins schreef.

1642

Ten tijde van Vondels bekering tot de rooms-katholieke kerk in 1640 publiceerde hij zijn Brieven der heilige maagden, martelaressen, t'Amsterdam, gedruckt by Dominicus vander Stichel. Voor Abraham de Wees, 1642.

1644

In 1644 verscheen Vondels eerste verzameling van lyrische gedichten: Verscheide gedichten, t'Aemsteldam, gedruckt by Iacob Lescaille. Voor Ioost Hartgers, 1644. De verscheidenheid aan onderwerpen geeft een indruk van zijn dichterschap.

Altaergeheimenissen. Aanvraagnummer: 2105 A 12

1645

De uitgave van Altaergeheimenissen verscheen volgens de titelpagina in Keulen bij de Nieuwe druckerye, maar werd in werkelijkheid gedrukt te Amsterdam door Dominicus vander Stichel voor Abraham de Wees, 1645.

Inwydinge van 't Stadthuis t'Amsterdam. Aanvraagnummer: Pflt. 7688a

1655

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe stadhuis van Amsterdam schreef Vondel in 1655 een lofzang op het ontwerp van Jacob van Campen: Inwydinge van't stadthuis t'Amsterdam, t'Amsterdam, by Thomas Fontein, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1655.