J.H. Leopold: biografie

1865     Jan Hendrik Leopold geboren te 's -Hertogenbosch (11 mei) als oudste zoon van HBS-leraar en auteur van reisbeschrijvingen Martinus Leopold (1830-1905) en Anna Elisabeth Plaat (1841-1915); verhuizing naar Goes

1870     Verhuizing naar Arnhem, waar zijn vader directeur van de kweekschool voor meisjes wordt

1883     Verhuizing naar Leiden; letteren student aan de Universiteit van Leiden

1886     Kandidaatsexamen klassieke letteren

1889     Doctoraalexamen klassieke letteren; Thieme's Boek- en Muziekhandel (Zutphen) publiceert eerste liedjes met muziek voor zang en klavier (Twee amoureuse liedekens); tijdelijk leraar Grieks, Latijn en oude geschiedenis stedelijk Gymnasium (Deventer)

1890     Reis van twee maanden naar Italië als gouverneur van leerling

1891     Tijdelijk leraar oude talen Erasmiaans Gymnasium (Rotterdam)

1892     Benoeming tot leraar oude talen Erasmiaans Gymnasium (Rotterdam); promotie doctor in de letteren (proefschrift: Studia Peerlkampiana); verhuizing naar Rotterdam; verloving (?) met Fimi Rijkens (geen huwelijk; Fimi trouwt in 1896 met zijn vier jaar jongere broer Joes [Johannes])

1893     Betrokken bij oprichting Rotterdamsche Kunstkring, waarvan later dat jaar secretaris; debuut met gedichten in tijdschrift De nieuwe gids ('Zes Christus-verzen')

1900     Publiceert 'Nabetrachtingen van een concertganger' in de Nieuwe Rotterdamsche courant

1902     Publiceert over Spinoza; lid Nederlandsche Alpen-Vereeniging

1905     Lid Vereeniging van Letterkunde

1907     Bestuurslid Het Spinozahuis

1908     Publiceert editie van Marcus Antonius

1911     Verkiezing tot lid Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

1912     Eerste (bibliofiele) uitgave van gedichten in boekvorm (Verzen) onder redactie van P.C. Boutens

1913     Voorgedragen (niet benoemd) voor professoraat Leiden

1914     Eerste (gewone) uitgave van gedichten (Verzen), gedrukt in 1913; gepasseerd als conrector van het Erasmiaansch Gumnasium

1915     Publicatie van laatste wetenschappelijk artikel

1916     Zilverdistel publiceert separate uitgave van het gedicht Cheops; vertaalt en bewerkt Vasantasena voor het toneel (eerste opvoering in oktober)

1917     Gepasseerd voor het professoraat Grieks in Groningen

1918     Geeft cursus over Griekse tragedie aan de Rotterdamsche Volksuniversiteit

1924     Kunera Pers publiceert Oostersch; eervol ontslag van het Erasmiaans Gymnasium om gezondheidsredenen

1925     Speciaal nummer van De witte mier over Leopold bij diens 60ste verjaardag; Leopold overleden aan borstvliesontsteking (21 juni) en gecremeerd in het Crematorium Velsen