Ida Gerhardt: geïllustreerde bibliografie

Deze geïllustreerde bibliografie bevat alle poëzie-uitgaven van Ida Gerhardt, uitgezonderd ongewijzigde herdrukken, vertalingen en publicaties in tijdschriften of bloemlezingen. Wel zijn bibliofiele uitgaven en gewijzigde drukken apart opgenomen.

1. Kosmos: gedichten. - Santpoort: Mees, 1940

2. Het veerhuis.- Santpoort: Mees, 1945. [Bevat tevens 2e dr. van Kosmos]

3. Het veerhuis: een bundel van Holland.- 2e dr.- Santpoort: Mees, 1946. [Bevat tevens 3e druk van Kosmos]

4. Buiten Schot.- Amsterdam: De Bezige Bij, [1947]. [Herdrukt: 1948]

5. Kwatrijnen in opdracht.- Amsterdam: De Bezige Bij, [1949]

6. Sonnetten van een leraar.- Assen: Van Gorcum, 1951. [Herdrukt: 1952]

7. Het levend monogram. - Assen: Van Gorcum, 1955. [Herdrukt: 1956]

8. De argelozen.- Assen: Van Gorcum, 1956. [Herdrukt: 1956]

9. De hovenier.- Assen: Van Gorcum, 1961. [Herdrukt: 1961]

10. De slechtvalk.- Den Haag: Bert Bakker, Daamen, 1966

11. De ravenveer.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1970. [Herdrukt 1978, 1984]

12. Twee uur: de klokken antwoordden elkaar.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971. [Herdrukt 1979, 1980]

13. Kwatrijnen in opdracht. - 3e [i.e. 2e] dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1971

14. De hovenier.- 3e dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1972

15. De slechtvalk.- 2e dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1972 [Herdrukt: 1984]

16. Het levend monogram. - 3e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1973. [Herdrukt 1979]

17. Vijf vuurstenen.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1974. [Herdrukt 1979]

18. Uit de eerste hand.- [Amsterdam]: Eliance Pers, [1975]

19. Vroege verzen.- Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 1978. [Heruitgave van werk uit eerder verschenen dichtbundels ; Herdrukt 1979]

20. Het sterreschip.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1979. [Herdrukt 1979 (2x), 1980]

21. Dolen en dromen.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980. [Herdrukt: 1982, 1992]

22. Verzamelde gedichten.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1980

23. De zomen van het licht.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1983. [Herdrukt: 1983]

24. Tuin van Epicurus.- [Santpoort]: Mercator Pers, 1985

25. Negen verzen van zonsopgang.- Amsterdam: Hosman & Ten Bosch, 1985

26. Verzamelde gedichten.- 2e dr. -Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1985 [Herdruk met toevoeging van ‘De zomen van het licht’ ; herdrukt 1988, 1989]

27. De adelaarsvarens.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1988

28. In tekenen.- Apeldoorn: Eikeldoorpers, 1992

29. Verzamelde gedichten.- 5e dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1992. [Herdrukt:1995, 1997]

30. Onvervreemdbaar. - [S.l.]: Apostrof boekhandels, 1992

31. Onvervreemdbaar. - Amsterdam: Uitg. Singel 262, 1993

32. De zwarte kat.- Sonnega: Regulierenpers, [1993]

33. Tuin van Epicurus.- Koekange: Koekanger Handpers, 1995

34. Hoefprent van Pegasus: een keuze uit de gedichten van Ida Gerhardt.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1996. [Bloemlezing]

35. In tekenen van Ida Gerhardt: kalender 1996. - Apeldoorn: Eikeldoorpers, 1996

36. Verzamelde gedichten.- 8e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. [Deel I en II]

37. Verzamelde gedichten.- 8e dr. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1999. [Deel III]

38. Psyche.- Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2000

39. Verzamelde gedichten.- [9e dr.]- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001

40. Dolen en dromen.- 4e dr.- Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001

41. Zeven maal om de aarde te gaan. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001. [Bloemlezing door Gerrit Komrij] [Verschillende malen herdrukt]

42. Zondagmorgen.- Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2002

43. Het aards geluk. - ’s-Gravenhage: Statenhofpers, 2003

44. Geboortegrond.- [Bergen NH]: Eerste Bergensche Boekhandel, 2003

45. Voor de balletmeester. - [S.l.]: Daan Manneke, 2004. [Jaarwisselingsgeschenk]

46. Wees niet bevreesd: de mens is welgemoed,… .- Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2005

47. Kwatrijn.- Apeldoorn: Eikeldoorpers, [2005]

48. Zeven maal om de aarde te gaan.- 5e dr.- [Amsterdam]: Singel Pockets, 2005. [Bloemlezing door Gerrit Komrij][Verschillende malen herdrukt]

49. Drie maal Ida Gerhardt. - [Groningen]: Verkruissen, [2005]

50. Een goed aambeeld vreest de hamer niet / [zeven houtsneden van Rudi Seidel ; zeven gedichten van Ida Gerhardt]. - Nijkerk: Denion, [2006].

51. Winter. - [Huizinge]: Kalamos Pers, [2010].

52. Het carillon. - Utrecht: Buchelius Pers, 2011

53. Ida Gerhardt / [inl.: Rob Schouten]. -[Moerdijk] : Trouw de Verdieping, 2013