Ida Gerhardt: biografie

1905     Ida Gardina Margaretha Gerhardt geboren te Gorcum (11 mei)

1920     Krijgt op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam les van J.H. Leopold (tot 1923)

1924     Studie Klassieke talen aan de Rijksuniversiteit Leiden

1925     Uit huis verbannen door haar ouders; Studie Klassieke talen aan de Universiteit van Utrecht

1933     Na afstuderen werkloos; Tussentijds werkzaam als vrijwilliger lerares Klassieken in Delft en Leiden

1934     Ouderlijke ban opgeheven; Moeder overlijdt (23 december)

1936     Publiceert eerste gedicht in Tijd en Taak: 'Kinderspel'; Lerares Klassieke talen aan Stedelijk Gymnasium te Groningen

1939     Lerares Klassieke talen aan Gemeentelijk Lyceum te Kampen

1940     Publliceert debuutbundel Kosmos (9 mei)

1942     Promoveert op vertaling van delen van De rerum natura van Lucretius

1945     Ontvangt Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs

1951     Benoeming op gymnasiumafdeling van de Werkplaats van Kees Boeke in Bilthoven

1953     Vader overlijdt (2 juli)

1955     Publicatie van Het levend monogram

1956     Ontvangt Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam; Gaat samenwonen met vriendin Marie van der Zeyde

1962     Ontvangt nogmaals Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam

1963     Vervroegd pensioen in verband met gezondheid

1964     Behaalt doctoraal Hebreeuws

1967     Ontvangt Marianne Philips-prijs; Verhuizing naar Eefde

1968     Ontvangt Martinus Nijhoff-prijs

1970     Ontvangt Culturele prijs van de gemeente Arnhem

1971     Ontvangt nogmaals Poëzieprijs van de gemeente Amsterdam

1972     Publicatie van De psalmen, vertaald in samenwerking met Marie Van der Zeyde

1979     Ontvangt Prijs voor Meesterschap van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde; Ontvangt P.C. Hooft-Prijs voor poëzie

1980     Publicatie eerste druk Verzamelde gedichten

1988     Publicatie van laatste dichtbundel, De adelaarsvarens

1990     Marie van der Zeyde overlijdt (9 maart)

1992     Verhuizing naar verzorgingstehuis 'Berkelstaete' in Warnsveld

1997     Ida Gerhardt overlijdt (15 augustus) in Warnsveld