Hiëronymus van Alphen: enkele literatuurverwijzingen

De gedichten van Hiëronymus van Alphen zijn zoveel mogelijk geciteerd naar de originele eerste edities, die zijn te vinden in de geïllustreerde bibliografie. Op plaatsen waar dit niet is gebeurd staan verwijzingen naar de in die gevallen gebruikte werken.