Hiëronymus van Alphen: geillustreerde bibliografie

1. [Met Pieter Leonard van de Kasteele]: Proeve van stichtelijke mengel-poëzij. - [Utrecht: s.n.], 1771. [Utrecht UB: EAG 138]

2. [Met Pieter Leonard van de Kasteele]: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukjen. - [Herziene uitgave]. Te Utregt, Bij Jan van Terveen, 1772

3. [Met Pieter Leonard van de Kasteele]: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. - Te Utregt, Bij Jan van Terveen, 1773

  • [Met Pieter Leonard van de Kasteele]: Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Tweede stukjen. - Te Utregt, Bij Jan van Terveen, 1773

4. Hieronijmus van Alphen bij het graf van zijne Johanna Maria van Goens. - [Te Utregt, Bij Jan van Terveen, 1775]

5. Gedigten en overdenkingen. - Te Utregt, bij Jan van Terveen, 1777

6. Proeve van kleine gedigten voor kinderen. - Te Utregt, bij de Wed. van Jan van Terveen, 1778

7. Vervolg der kleine gedigten voor kinderen. - Te Utregt, bij de Wed. van Jan van Terveen, 1778

8. Nederlandsche gezangen. - Te Amsterdam bij Johannes Allart, 1779

9. De Doggersbank. Eene cantate. - [S.l.: s.n., 1781]. [Utrecht UB: pamflet 1781-27]

10. Egtzang van Hieronymus van Alphen, bij zijne vereeniging met Catharina Geertruid van Valkenburg, binnen Haarlem, op den 8en van Bloeimaand MDCCLXXXI. - [Haarlem: s.n., 1781]

11. Aanspraak van mr. Hieronijmus van Alphen, aan de leden des oeconomischen taks, departement Utregt. - Te Utregt, Bij A. v. Paddenburg, [1781]

12. Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Derde stukjen. - Te Utregt, Bij de Wed. Jan van Terveen en Zoon, 1782. [Utrecht UB: Z Oct 701: 3]

13. Tweede vervolg der kleine gedigten voor kinderen. - Te Utregt, Bij de Wed. Jan van Terveen en Zoon, 1782

14. Mengelingen, in proze en poëzij. Eerste deel. - Te Utregt, Bij de Wed. J. Van Terveen en Zoon, 1783

15. Stigtelijke digtstukjes. - Te Utrecht, Bij de Wed. Jan van Terveen en Zoon en G. van den Brink Jansz, 1788

16. Mengelingen, in proze en poëzij. Tweede verbeterde en vermeerderde druk. - Te Utregt, Bij de Wed. J. van Terveen en Zoon, 1793

 

17. Ter gedagtenis. - 's-Gravenhage: Thierry & C. Mensing, 1800

18. Proeve van liederen en gezangen voor den openbaaren godsdienst. - 's Hage: J. Thierry & C. Mensing, 1801

19. Proeve van liederen en gezangen voor den openbaaren godsdienst. Tweede stukjen. - 's Hage: J. Thierry & C. Mensing, 1802