Hiëronymus van Alphen: biografie

1746     Hiëronymus van Alphen geboren te Gouda (8 augustus)

1750     Vader Johan van Alphen overlijdt. Verhuizing naar Utrecht

1752     Broer overlijdt, waardoor Van Alphen als enig kind overblijft

1756     Van Alphen gaat naar de Latijnse Hieronymusschool in Utrecht (20 augustus)

1760     Moeder Wilhelmina Lucia hertrouwt met Mr. Thomas Adriaan Boddens (11 maart)

1762     Rechtenstudie te Utrecht

1763     Voorzitter van genootschap Musae Noster Amor (tot 1765)

1766     Deelname Commissie van Ontvangst voor erfstadhouder Prins Willem V bij diens bezoek aan de Utrechtse Academie. Lidmaatschap van het Utrechtse literaire gezelschap Dulces Ante Omnia Musae. Lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde

1767     Rechtenstudie te Leiden. Lidmaatschap van de Leidse loge La Vertu. Ernstige ziekte van vriend Both Hendriksen. Religieuze bekering tot een piëtistisch christelijk geloof

1768     Voorzittend Meester van La Vertu. Promotie Romeins recht te Utrecht (1 november). Ambt als advocaat aan het Provinciaal Hof te Utrecht

1772     Publiek literair debuut met dichtbundel Proeve van stigtelijke mengelpoëzij, geschreven samen met studievriend Pieter Leonard van de Kasteele. Huwelijk met Johanna Maria van Goens

1773     Geboorte zoon Johan Thomas Willem

1774     Geboorte zoon Daniël François. Eerste theologische publicatie (Eenige leerstukken van den protestantschen godsdienst [...])

1775     Geboorte zoon Hieronymus. Echtgenote Johanna Maria sterft

1778     Publicatie van Proeve van kleine gedigten voor kinderen. Opkomst als literatuurtheoreticus met Theorie der schoone kunsten en wetenschappen [...] naar F.J. Riedel. Thesaurier bij de Utrechtse afdeling van de Oeconomische Tak (tot 1785)

1779     Moeder overlijdt

1780     Bevorderd tot Procureur-generaal van het Provinciaal Hof in Utrecht

1781     Huwelijk met jonkvrouwe Catharina Geertruida van Valkenburg

1783     Koopt een buitenhuis in Oudwijk

1785     Directeur van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Konsten en Wetenschappen (tot 1789)

1786     Geboorte zoon Mattheus Willem "Teetje" (25 juni)

1787     Breuk met Van de Kasteele

1789     Vertrekt als procureur-generaal van Utrecht. Promotie tot raadpensionaris van Leiden. Verhuizing naar Leiden

1791     Zoon Daniël vertrekt voor lange tijd naar Oost-Indië

1793     Ambt als Thesaurier-generaal der Unie (van de Verenigde Nederlanden)

1794     Dood zoon Hieronymus (31 december)

1795     Neemt ontslag als gevolg van de Bataafse omwenteling. Verhuizing naar Den Haag

1797     Geboorte dochter Wilhelmina Christina Paulina (18 februari)

1799     Dood zoon Johan. Dood kleinzoon. Dood schoondochter

1801     Van Alphen wordt geveld door een beroerte

1803     Van Alphen overlijdt door een beroerte in Den Haag (2 april). Wordt begraven in de Grote of Sint-Jacobskerk op 6 april