Herman Gorter: geïllustreerde bibliografie

In deze bibliografie zijn de poëzie-uitgaven van Herman Gorter opgenomen uit de jaren 1889-1928. Uitgezonderd zijn: lied-uitgaven, uitgaven in eigen beheer, vertalingen en bloemlezingen.

1. Herman Gorter, Mei: een gedicht. (Amsterdam, W. Versluys, [20 maart] 1889)

2. Herman Gorter, Verzen. Amsterdam: W. Versluys, [8 oktober] 1890.

3. Herman Gorter, Mei: een gedicht. Tweede druk. Amsterdam: W. Versluys, 1893.

4. Herman Gorter, De school der poëzie. Amsterdam: W. Versluys, [17 november] 1897. [Exemplaar ingeleverd bij het Departement van Justitie].

5. Herman Gorter, Mei: een gedicht. Derde druk. Amsterdam: W. Versluys, 1900.

6. Herman Gorter, Verzen. Amsterdam: W. Versluys, [november] 1903.

7. Herman Gorter, Mei: een gedicht. Amsterdam: W. Versluys, 1905

8. Herman Gorter, De school der poëzie. I: Sensitieve verzen. Derde druk. Amsterdam: W. Versluys, 1905

9. Herman Gorter, De school der poëzie. II: Overgang van individualisme naar socialisme. Tweede druk. Amsterdam: W. Versluys, 1905.

10. Herman Gorter, De school der poëzie. III: Socialistische verzen. Tweede druk. Amsterdam: W. Versluys, 1905.

11. Herman Gorter, Een klein heldendicht. Amsterdam: W. Versluys, [21 mei] 1906. [Exemplaar ingeleverd bij het Departement van Justitie]

12. Herman Gorter, [Met vier reproducties naar muurschilderingen van Richard Roland Holst]: Een klein heldendicht. Tweede gewijzigde druk. Amsterdam: W. Versluys, 1908.

13. Herman Gorter, Pan: een gedicht. Amsterdam: W. Versluys, [2 mei 1912]. [Exemplaar ingeleverd bij het Departement van Justitie].

14. Herman Gorter, Mei: een gedicht. Vijfde druk. Amsterdam: W. Versluys, 1916.

15. Herman Gorter, Pan: een gedicht. Tweede zeer veel vermeerderde druk. Amsterdam: N.V. W. Versluys Uitgevers-Mij, 1916.

16. Herman Gorter, Verzen: eerste deel. Vierde druk. Amsterdam: N.V. W. Versluys Uitgevers-mij, 1916.

17. Herman Gorter, Verzen: tweede deel. Vierde druk. Amsterdam: N.V. W. Versluys Uitgevers-mij, 1916.

18. Herman Gorter, Mei: een gedicht. Zesde druk. Amsterdam: W. Versluys, 1921.

19. Herman Gorter, De school der poëzie: verzen: eerste deel. Vijfde druk. Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1925.

20. Herman Gorter, De school der poëzie: verzen: tweede deel. Vijfde druk. Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1925.

21. Herman Gorter, Mei: een gedicht. Zevende druk. Bussum: C.A.J. van Dishoeck, 1928.

22. Herman Gorter, Verzen: eerste deel. Bussum: Van Dishoeck, 1928.

23. Herman Gorter, Verzen: tweede deel. Bussum: Van Dishoeck, 1928.

24. Herman Gorter, In memoriam. Bussum: Van Dishoeck, 1928.