Herman Gorter: enkele literatuurverwijzingen

Mei is geciteerd naar de editie van Enno Endt en Mary Kemperink (Gorter, 2002). Verzen (1890) is geciteerd naar de derde herziene druk van de editie van Enno Endt (Gorter,1987). De overige werken van Gorter zijn geciteerd naar de Verzamelde werken (Gorter, 1948).