Herman Gorter: biografie

1864     Geboren te Wormerveer (26 november)

1870     Verhuizing naar Amsterdam (15 maart)

1871     Vader Simon Gorter, doopsgezind predikant en letterkundige, overlijdt (5 juni)

1877     Ingeschreven als leerling van het stedelijk Gymnasium (september)

1883     Begin studie Klassieke Talen aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam

1887     Verloving met Wies Cnoop Koopmans (augustus)

1888     Schrijft aan Alphons Diepenbrock over Mei: 'Het ding is af' (15 november)

1889     Debuteert met de eerste zang van het gedicht 'Mei' in De nieuwe gids (ferbuari);

Wordt voorzitter van de Nederlandsche Cricket Bond (februari)

Eerste boekuitgave van Mei (20 maart, presentexemplaren verspreid van 1 maart);

Doet doctoraalexamen (mei);

Proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam (De interpretatione Aeschyli metaphorarum) (2 oktober);

Benoemd als leraar klassieke talen in Amersfoort (december);

Verhuzing naar Amersfoort.  

1890     Huwelijk met Catharine Wies Cnoop Koopmans (17 juli);

Publiceert sensitivistische gedichten in Verzen (september);

Crisis: neemt afstand van de Tachtigers, keert zich naar het symbolisme

1892     Maakt deel uit van het eerste Nederlandse cricketelftal (augustus);

Wijst redacteurschap van De nieuwe gids af (september/december)

1893     Verhuizing naar Bussum (mei);

Neemt ontslag als leraar (mei)

1895     Publiceert vertaling van Spinoza's Ethica (begin juni)

1897     Lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, SDAP (mei)

1898     Redacteur van De nieuwe tijd

1903     Publiceert socialistische gedichten (Verzen)

1904     Publiceert vertaling van Karl Marx en Friedrich Engels, Het communistisch manifest

1905     Verzamelt zijn lyrische gedichten (De school der poëzie)

1908     Publiceert Het historisch materialisme. Voor arbeiders verklaard (september);

Duitse vertalingen van zijn gedichten verschijnen (november-december)

1909     Bestuurslid Sociaal-Democratische Partij (SDP, na 1917 CPN)

1911     Maakt een psychische en fysieke crisis door (herstelt niet geheel)

1912     Laatste nieuwe poëziebundel verschijnt (Pan) (mei)

1917     Wordt na de Russische Revolutie opnieuw politiek actief, publiceert opnieuw vele politiek teksten;

Verlaat de SDP en wordt actief in het 'radencommunisme'

1924     Nieuwe periode van poëtische productiviteit (postuum gepubliceerd)

1927     Sterft na verblijf in Interlaken tijdens de terugreis nar Nederland in Hotel Terminus, Brussel, aan angina pectoris (15 september)