Hadewijch: geillustreerde bibliografie

In deze bibliografie zijn alle Nederlandstalige edities van de Strofische gedichten en de Mengeldichten van Hadewijch opgenomen. Het werk van Hadewijch is onder andere vertaald in het Engels, Duits, Frans en Spaans: van de vertalingen zijn alleen die in het Fries opgenomen.

Bibliografie

1. Werken van Zuster Hadewijch: Gedichten: diplomatisch uitg. naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. - Gent: Annoot-Braeckman, 1875.

2. Liederen van Hadewijch: naar de drie bekende handschriften. / kritisch uitgeg. met inl. en woordenlijst door Johanna Snellen. - Amsterdam: Versluys, 1907.

3. Proza; III [Strophische gedichten] / [redactie:] J. van Mierlo. - Leuven: Keurboekerij, 1910.

4. Mengeldichten: Hadewijch / [uitgeg.] door J. van Mierlo Jr. - Brussel: Nml. Belg. Boekhandelmij., Leuven: Vlaamsche Drukkerij, 1912.

5  J. van Mierlo: 'De poëzie van Hadewijch' in: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, (1931), p. 285-439. [Bevat bloemlezing uit de gedichten met uitvoerig commentaar]

6. Hadewijch: een bloemlezing uit haar poëzie en proza / ingel. en toegel. door Johanna Snellen. - Zeist : Ploegsma, 1932.

7. Uit de verzen en het proza van Hadewijch: ±1200-±1270 / met inl. en aant. door H. G. 't Hooft. - Zutphen: Thieme, 1938.

8. Strophische gedichten: I: Tekst en commentaar / opnieuw uitg. door J. van Mierlo. - Antwerpen [etc.]: Standaard-Boekhandel, 1942.

9. Hadewijch: een bloemlezing uit hare werken / [verzorgd door J. van Mierlo]. - Amsterdam: Elsevier, 1950.

10. Mengeldichten / opnieuw uitg. door J. van Mierlo. - Antwerpen [etc]: Standaard-Boekhandel, [1952].

11.  Strofische gedichten / met een inl. door E. Rombauts en N. de Paepe. - Zwolle: Tjeenk Willink, 1961.

12. Strophische gedichten: een keuze / uitgelezen door N. de Paepe. - Leuven [etc.]: Wetenschappelijke Uitgeverij en boekhandel, 1968.

13. Hadewijch: strophische gedichten / uitgelezen door N. de Paepe. - Gent [etc.]: Story-Scientia, 1972. [Herdruk van de uitgave 1968] [Ook herdrukt in 1974 en 1978]

14. De wetten van de minne: met de tekst van Hadewijchs 45 strofische gedichten volgens Hs. 385 II van het Ruusbroecgenootschap/ [uitg. door J. Alaerts]. - Bonheiden: Priorij Bethlehem, 1977.

15. Hadewijch: een bloemlezing uit haar werken / samengest. en ingel. door N. de Paepe. - Amsterdam [etc.]: Elsevier, 1979.

16. Van liefde en minne: de strofische gedichten / hertaald door M. Ortmanns; ingel. door P. Mommaers. - Tielt, Bussum: Lannoo, 1982.

17. Strofische gedichten / Middelnederlandse tekst en omzetting in modern Nederlands met een inl. door N. de Paepe. - Leiden: Martinus Nijhoff, 1983.

18. Mengeldichten of rijmbrieven / hertaald door M. Ortmanns-Cornet; ingel. door W. Corsmit. - Brugge: Tabor, 1988.

19. Fersen fan Minne / ferfryske fan Klaas Bruinsma. - Ljouwert [Leeuwarden]: Frysk en Frij, 2001. [Friese vertaling van de strofische gedichten van Hadewijch]

20. Minne is wonderzoet in al haar stormen: een keuze uit de Mengeldichten en Strofische Gedichten van Hadewijch / hertaling Lucienne Stassaert. - Leuven: P., 2002.

21. Die minne es al / [samenst.] Frans van Bladel. - Leuven: Davidsfonds/Literair, 2002.

22. Ende hier omme swighic sachte / keuze en samenstelling van de teksten Anikó Daróczi. - Amsterdam [etc.]: Atlas, 2002.

23. Dat suetste van minnen.- 's Hertogenbosch: Op gezette tijden, 2004. [Beperkte oplage].

24. Liederen. - Groningen: Historische uitgeverij, 2009.

25. Liefdesliederen / vertaald door Jan Kuijper. - Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2010.