De tiende brief van Hadewijch

In de Koninklijke bibliotheek in Den Haag bevindt zich het handschrift 70 E 5, de Limburgse sermoenen. Het is anoniem overgeleverd en dateert uit de dertiende eeuw. In het handschrift is de tiende brief van Hadewijch opgenomen. Deze brief begint met de zin: 'Die Gode mint, hi mint sine werken'.