Gerrit Achterberg: geïllustreerde bibliografie

1. [Met Arie Jac. Dekker] De zangen van twee twintigers. - Wageningen: Van Slooten, 1925.

2. Afvaart. - Bussum: Van Dishoeck, 1931.

3. Eiland der ziel. - Maastricht: Stols, 1939.

4. Dead end. - Rijswijk (Z.-H.): Stols, 1940.

5. Osmose. - Rijswijk (Z.-H.): Stols, 1941.

6. Thebe. - Rijswijk (Z.-H.): Stols, 1941.

7. Huis. -'s-Gravenhage: Mansarde Pers, 1943.

8. Reiziger 'doet' Golgotha.-'s-Gravenhage: Mansarde Pers, 1943.

9. Kleine kaballistiek voor kinderen. - Yerseke: A. Th. Mooij, 1944.

10. Schaatsenrijder. - Dordrecht: Hans Roest, 1944.

11. Meisje. - Groningen: In Agris Occupatis, 1944.

12. Sintels. - Bussum: Bayard Pers, 1944.

13. Morendo. - Leiden: De Molenpers, 1944.

14. Eurydice. - Utrecht: Het Spectrum, 1944.

15. Limiet. - Bussum: Van Dishoeck, 1946.

16. Stof.- 's-Gravenhage: Stols, 1946.

17. Radar. - Amsterdam: Balkema, 1946.

18. Sphinx. - 's-Gravenhage: Stols, 1946.

19. Energie. - Bussum: Van Dishoeck, 1946.

20. Cryptogamen.- 's-Gravenhage: Stols, 1946. [Gezamenlijke herdruk]

21. Existentie.- 's-Gravenhage: Stols, 1946.

22. En Jezus schreef in 't zand.-'s-Gravenhage:Daamen, 1947.

23. Doornroosje. - Bussum: Kroonder, 1947.

24. Hoonte. - Amsterdam: Breughel, 1949.

25. Sneeuwwitje. - Amsterdam: Querido, 1949.

26. Mascotte. - Amsterdam: Querido, 1950.

27. Woord. - Amsterdam: van den Berg, 1950.

28. Oude cryptogamen. - Amsterdam: Querido, 1951. [Gezamenlijke herdruk]

29. Cenotaaf. - Amsterdam: Querido, 1953.

30. Ode aan den Haag. - 's-Gravenhage: Bert Bakker-Daamen, 1953.

31. Ballade van de gasfitter.- 's-Gravenhage: Bert Bakker-Daamen, 1953.

32. Autodroom. - Amsterdam: Querido, 1954.

33. Cryptogamen III. - Amsterdam: Querido, 1954. [Gezamenlijke herdruk]

34. Voorbij de laatste stad.- 's Gravenhage: Daamen; Antwerpen: De Sikkel, 1955. [Bloemlezing]

35. Spel van de wilde jacht. - Amsterdam: Querido, 1957.

36. Embryo. -[S.l., s.n., ca. 1960].

37. Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Querido, 1963.

38. Het weerlicht op de kimmen .- 's-Gravenhage: Bert Bakker - Daamen; Amsterdam: Querido, 1965. [Bloemlezing]

39. Zestien kwatrijnen . - Zandvoort: Eliance Pers, 1968.

40. Dertig verzen van Gerrit Achterberg. - Utrecht: De Roos, 1968.[Bloemlezing]

41. Zestien. - Den Haag: Bert Bakker/Daamen, 1968.

42. Blauwzuur . - Den Haag: Bert Bakker, 1969.

43. Deïsme. - [S.l., s.n., ca. 1970].

44. Verzoendag. - Amsterdam: Querido, 1972.

45. De dichter is een koe . - Ulvenhout: Frits Haans, 1973.

46. Radar. - Amsterdam: [J. Meijer], 1973.

47. Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Querido, 1972. [Vierde, vermeerderde druk: aangevuld met 'Blauwzuur']

48. Vincent. - Woubrugge: Avalon Pers, 1974.

49. Welkom. - Woubrugge: Avalon Pers, 1977.

50. Dwingelo. - Heemstede: De Lojen Deur Pers, 1979.

51. Hulshorst. - Orvelte: [s.n.], 1979.

52. Zeven Gedichten. - Amstelveen: De Zondagsdrukker, 1979.

53. Acht kwatrijnen. - [Woubrugge]: Avalon Pers, 1980.

54. Achtergebleven gedichten. - Amsterdam: Querido, 1980.

55. November. - Woubrugge: Avalon Pers, 1981.

56. Werkster. - Enkhuizen: Boekhandel Cursief, 1981.

57. Kwatrijn nr. 10 uit Osmose. - [S.l.]: Genootschap Gerrit Achterberg, [1982].

58. Winteravond. - Enkhuizen: Stolphoevepers, 1982.

59. Daggelder. - [Amsterdam]: Van den Berg/Sub Signo Libelli, 1983.

60. De zangen van een twintiger. - Vere: De Uitvreeter, [1983].

61. Illusie. - [S.l.: Bleeker Pers, 1983].

62. Welkom. -[S.l.: Achterberg Genootschap],1983.

63. Drie versies van Vincent. - Woubrugge: Avalon Pers, [1984].

64. Jeugdvers. [I en II].- [S.l.]: Tua res agitur, 1984.[Gezamenlijke herdruk]

65. Kleine kaballistiek voor kinderen. - [Amsterdam: Frans de Jong, 1984].

66. Kwatrijn nr. 10 uit Osmose. - [S.l.]: Genootschap Gerrit Achterberg, [ca. 1984]

67. Standbeeld. - Eindhoven: Stichting Plint, [1984].

68. Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Querido, 1984. [Achtste, vermeerderde druk: aangevuld met 'Zeven gedichten']

69. Aanzet tot 'Overspel'. - Woubrugge: Avalon Pers, [1985].

70. De duidelijke Dr of geharrewar met Zeydje. - [Woubrugge]: Avalon Pers, 1985.

71. Longa Palus. - Woubrugge: Avalon Pers, 1985.

72. Passage. - ['s-Gravenhage: BZZTôH], 1985.

73. Positie. - [Leiden]: Stichting Burcht, 1985.

74. Ballade van de winkelbediende. - Almelo: Parkwegpers, 1986.

75. Bruiloft. - Antwerpen: Kalevala Pers, 1986.

76. Bijenkorf. - Woubrugge: Avalon Pers, 1986.

77. Een ongepubliceerd gedicht. - Woubrugge: Avalon Pers, [1986].

78. Kleine kaballistiek voor kinderen. - [Amsterdam]: Querido, [1986].

79. Klok. - [Amsterdam]: Frans de Jong, [1986].

80. Toen haar gestalte.... - [Utrecht]: Sub Signo Libelli, 1986.

81. Afvaart. - Woubrugge: Avalon Pers, 1987.

82. Code. - Deventer: Stads- of Atheneumbibliotheek; Woubrugge: Avalon Pers, 1987.

83. Huis. - Woubrugge: Avalon Pers, 1988.

84. III. - Woubrugge: Avalon Pers, 1988.

85. Vervulling. - Eindhoven: Stichting Plint, 1988.

86. Ichthyologie. - Terhorst: Ser J.L. Prop, 1989.

87. Ode. - [Bedum]: Exponent, 1989.

88. Risico. -Woubrugge: Avalon Pers, 1989.

89. Aquarium. - [Bedum]: Exponent, 1990.

90. Kind. - H. Landstichting, [Groesbeek]: SBCN [etc.], 1990.

91. Vier versies. - Woubrugge: Avalon Pers, 1990.

92. Onderweg. - Vught: Zolderpers, 1991.

93. Symbolen worden tot cymbalen: een bloemlezing uit zijn gedichten. - Amsterdam: Bakker, 1991.

94. Een vers voor twee honderd-jarigen.- Leiden: Blaeudruk, 1994.

95. Drie jeugdgedichten. - [Woubrugge]: Avalon Pers, [1996].

96. Doornroosje. - Terhorst: Ser J.L. Prop, 1998.

97. De zaterdag staat nog helemaal open. - [Woubrugge]: Avalon Press, 1999.

98. Gedichten. Deel 1.- Den Haag: Constantijn Huygens Instituut, 2000. [Historisch-kritische uitgave]

99. Een overgeschoten vers. - Woubrugge: Avalon Pers, [2001].

100. Dodenherdenking.Driehuis: Augustijn Pers, 2002.

101. Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2003. [Dertiende druk]

102. Alle gedichten. Deel één: Verzamelde gedichten. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2005

103. Alle gedichten. Deel twee: Nagelaten gedichten. - Amsterdam: Polak & Van Gennep, 2005

104. Gerrit Achterberg. - [S.l.]: SHE, [2005]. [Beperkte oplage].

105. Huisbewaarder. -[Woubrugge] : Avalon Pers, [2005]. [Beperkte oplage].

106. Eén meer dan ik tel : een keuze uit zijn gedichten door Eva Gerlach. Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005

107. Spel van de wilde jacht / met tek. van Jan Kuiper. -Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008

108. Anti-materie = Antimaterie = Anti-matter / [tekeningen van] Marcel van Eeden. - 's-Gravenhage : Bureau Claxon; 's-Gravenhage : Statenhofpers, 2013