Bredero's ware gezicht: zijn portret

Zelfportret van David Bailly

Het portret van Bailly en Bredero

Over het uiterlijk van Bredero heeft lange tijd een groot misverstand. Een tekening van een jongeman werd jarenlang gezien als een portret van Bredero. Het betrof hier echter niet Bredero, maar David Bailly, een schilder die in 1585 in Leiden werd geboren en daar in april 1657 overleed. Dit portret gaat terug op een tekening die wordt bewaard inhet Rijksprentenkabinet in Amsterdam. Aan de achterzijde van die prent staat in handschrift de mededeling ',,t Pourtrait van de dichter G: A: Brederode naa 't leven door David Bailly f.' Uit vergelijkingen met andere portretten die van Bailly bestaan, blijkt echter dat de mededeling op de prent niet klopt: de man op het portet is Bailly zelf.

Dat de man op de tekening toch lange tijd voor Bredero werd aangezien, kwam door een ets die J.P. de Frey maakte naar deze tekening. Het onderschrift dat Frey erbij plaatste luidde: 'De Poëet G.A. Brederode.' Deze ets opende het Brederoo-album dat in 1885 als feestnummer van het blad Oud-Holland verscheen.

De fout werd aan het licht gebracht door J. Bruyn, in het artikel 'David Bailly', in: Oud-Holland, 66 (1951), p. 148-164, 212-227.

Portret van Bredero (ets van Hessel Gerritsz, die werd afgedrukt bij de Lijkdichten (1619) en in het Groot Liedt-Boeck)

Er bestaat van Bredero slechts één portret, dat pas na het overlijden van de auteur gemaakt werd. Het gaat om een ets van Hessel Gerritsz, die werd afgedrukt bij de Lijkdichten (1619) en in het Groot Liedt-Boeck.

Dit portret is enige bekende afbeelding van Bredero, zoals hij er hoogstwaarschijnlijk heeft uitgezien.

Op alle onderstaande titelpagina's of omslagen is het verkeerde portret afgedrukt: de lezer ziet niet Bredero, maar Bailly.