Bredero: biografie

Geboren te Amsterdam op 16 maart 1585

Overleden te Amsterdam op 23 augustus 1618

1585     Gebrand Adriaensz. Bredero geboren in Amsterdam aan de Nes (16 maart). Derde kind van Adriaen Cornelisz. en Maryghen Gerbrands

1602     Gezin verhuist naar de Oudezijds Voorburgwal. Bredero blijft hier wonen tot zijn dood

1606     Schrijft een vierregelig gedicht ter gelegenheid van een loterij: het vroegst bekende vers van Bredero

1607     Publiceert gedichten bij de emblemen van Otto Vaenius in de Emblemata Horatiana

1610     Wordt leerling bij schilder Francesco Badens;

Is collecteur van de accijns op bieren;

Vroegste publicatie verschijnt: sonnet voor bevriende auteur Karel Quina

1611     Wordt lid van rederijkerskamer D'Eglentier;

1612     Publiceert sonnet 'Eer-dicht op de verlossinghe van Israel';

Schrijft De klucht van Symen sonder soeticheyt;

Schrijft Klucht van de koe;

1613     Wordt vaandrig bij de schutterij: een erebaan;

Schrijft Klucht van de meulenaer;

Schrijft gedicht 'Lof van de Ryckdom' (26 oktober);

Heeft met Coster en Hooft een leidende rol binnen D'Eglentier

1614     Schrijft gedicht 'Lof van de armoede' (4 januari)

1615     Werkt mee aan publicatie van Apollo of Ghesangh der Musen;

Schrijft Moortje, naar een Franse vertaling van Terentius' Eunuchus

1616     Ontmoet Hugo de Groot op een bruiloft (28 augustus);

Bezoekt Hugo de Groot op het Muiderslot (1 of 2 september);

Publiceert Overghesette Lucelle;

Publiceert Rodd'rick ende Alphonsus;

Publiceert Griane

1617     Verlaat D'Eglentier en wordt lid van Samuel Costers Nederduytsche Academie;

Schrijft Spaanschen Brabander Ierolimo (april);

Eerste, ongeautoriseerde, druk van het Geestigh Liedt-boecxken verschijnt;

Publiceert Moortje;

Ontmoet Magdalena Stockmans;

Zakt met slede door het ijs (december)

1618     Schrijft inleidend gedicht voor de Spaanschen Brabander;

Publiceert Emblemata Amatoria, een reeks bijschriften bij gravures;

Schrijft Stommen Ridder;

Overlijdt in Amsterdam op 23 augustus 1618 en wordt met de hoogste dichterseer begraven in 'der heiliger Stede' ofwel de Nieuwezijdskapel bij de Kalverstraat