Driek van Wissen: biografie

1943     Geboren in Groningen (12 juli)

1961     Studeert Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen

1968     Docent Nederlands aan het Dr. Aletta Jacobscollege te Hoogezand

1972     Publiceert samen met Jean Pierre Rawie onder het pseudoniem Albert Zondervan verzen in het satirisch Gronings studentenblad De Nieuwe Clercke

1975     Redacteur van het tijdschrift De Nieuwe Clercke (tot 1977)

1976     Publiceert samen met Jean Pierre Rawie De match Luteijn-Donner: een schaakcursus in twee maal twaalf sonnetten

1977     Jurylid voor De Nieuwe Clercke-Pico Bello-Prijs (evenals in de jaren 1979, 1980, 1982, 1984, 1987, 1991, 1994, 1996, 1997 en 1999)

1987     Ontvangt Kees Stip-Prijs voor het gehele oeuvre op het gebied van light verse

1988     Schrijft liedteksten voor het Vara-radioprogramma 'Spijkers met koppen'; Geeft in het Tros-radioprogramma 'Kritiek van Driek' commentaar op taalgebruik; Taalrubriek in het Nieuwsblad van het Noorden

2000     Schrijft een jaar lang elke dag een gedicht over de actualiteit op www.gedicht.nl

2003     Publiceert bloemlezing uit zijn taalbeschouwingen (De dikke Driek)

2004     Voert actieve campagne tijdens de verkiezingen van de nieuwe Dichter des Vaderlands

2005     Verkozen tot Dichter des Vaderlands (26 januari)

2009     Einde van zijn Dichter des Vaderlandsschap (januari)

2010     Overleden in Istanbul (21 mei)