Géographie cordiale de l'Europe

Jaar: 1931

Auteur: Georges Duhamel (1884 - 1966)

Uitgeverij: Mercure de France

Géographie cordiale de l'Europe, vooromslag

Georges Duhamel beleefde een kortstondig avontuur als handzetter van de schrijverskring L'Abbaye de Créteil. Hij werd een succesvol literair criticus, dichter en toneelschrijver. Tijdens de Eerste Wereldoorlog - waarin hij als arts meer dan 2300 operaties uitvoerde en 4000 gewonden verzorgde - kwam hij naar voren als romancier. Kenmerkend voor zijn werk was een onstuitbaar idealisme. Hij legde getuigenis af van de morele ontreddering van zijn tijd in lijvige romancycli zoals Vie et aventures de Salavin (1920-1932) en Chronique des Pasquier (1932-1945).

In de Koopman Collectie is zijn werk ruim vertegenwoordigd, vooral in luxe edities op bijzonder papier, veelal met persoonlijke opdrachten die de auteur erin schreef tijdens zijn lezingentournees door Nederland. Koopman herinnerde zich de vele keren dat hij met zijn verloofde Anny Antoine over Duhamels werk discussieerde. Zij bewonderden zijn mededogen en zijn natuurlijke stijl van vertellen.

Kaart van Nederland (p. [85])

In Géographie cordiale de l’Europe schreef Duhamel met genegenheid over Europa: Griekenland, Finland en Nederland. Duhamel schreef dat een aartsengel Nederland bezocht om een indruk te krijgen van de werken Gods: het land was proper en geordend, de bewoners zagen er gelukkig en wijs uit, kortom: de schepping was geslaagd. Maar God verzuchtte dat dit nu net de enige plek ter wereld was waar hij zelf nauwelijks de hand in had gehad. Duhamel voegde eraan toe dat hij ook een ànder Nederland zag: de niet zo idyllische havens van Rotterdam, de arme hoerenwijken en het getto van Amsterdam.

Het hoofdstuk 'Suite hollandaise' verscheen eerder afzonderlijk in 1925 bij Éditions du Sablier, de uitgeverij van zijn vroegere vriend van de Abbaye, René Arcos. Ook de publicatie van Géographie cordiale de l’Europe was in vertrouwde handen: Mercure de France, de uitgeverij waar Duhamels goede vriend Alfred Valette de leiding had. De uitgaven verschenen in oplagen van vele duizendtallen.

Bibliografische beschrijving

Beschrijving: Géographie cordiale de l'Europe / Georges Duhamel. - Paris : Mercure de France, 1931. - 279 p. : ill. ; 18 cm

Drukker: Marc Texier (Poitiers)

Oplage: 2569 exemplaren

Exemplaar: Nummer 119 van de 220 op Hollands Van Gelder

Boekbinder: Koninklijke Bibliotheek

Aanvraagnummer: KW Koopm A 218

Literatuur

  • Arlette Lafay, La sagesse de Georges Duhamel. Paris, Minard, 1984
  • Le Mercure de France: Cent un ans d’éditions. Paris, Bibliothèque nationale de France, 1995
  • Louis Koopman: Anny Antoine, sa vie, nos conversations littéraires. [Amsterda, L.J. Koopman], 1968
  • Clemens de Wolf, '"Zoo'n Duhamel bv. vind ik, literair en menschelijk, een lapzwans'. Iets over het lezen van Franse literatuur in Nederland omstreeks 1930', in: Lezen in de Lage Landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum, Verloren, 2017, p. 197-203.