Willem Jan Otten: bibliografisch dossier

Gedichten

Een zwaluw vol zaagsel: waarin opgenomen "Buiksluipen door het gras" en "Spreuken voor de scheurkalender" alsmede een korte levensbeschrijving van Jonathan Herfst / Willem Jan Otten

Amsterdam: Querido, 1973. - 48 p.

Het keurslijf alsmede 'Onderkomen' en 'De nadagen': gedichten 1971-1973 / Willem Jan Otten

Amsterdam: Querido, 1974. - 47 p.

De eend: een epyllion / Willem Jan Otten

Amsterdam: Querido, 1975. - 29 p.

Het ruim: gedichten 1973-1976 / Willem Jan Otten

Amsterdam: Querido, 1976. - 31 p.

De dooi: gedraaide wind / Willem Jan Otten

Amsterdam: J. Meijer, 1976. - [1] p.

[Bibliofiele uitgave].

Wet van de traagheid / Willem Jan Otten

Amsterdam: J. Meijer, 1977. - [1] p.

[Bibliofiele uitgave].

De eend / Willem Jan Otten

Tweede, herziene en uitgebreide druk

Amsterdam: Querido, 1980. - 29 p.

Ik zoek het hier / Willem Jan Otten

Amsterdam: Querido, 1980. - 44 p.

Na de nachttrein / Willem Jan Otten

Amsterdam: Querido, 1988. - 68 p.

Naarden / Willem Jan Otten ; met een prent van Nikki van Es

Haarlem: Culturele Raad Noord-Holland, 1991. - [8] p.

[Bibliofiele uitgave].

Paviljoenen / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 1991. - 43 p.

Het was missen op het eerste gezicht: een keuze uit eigen werk / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 1994. - 55 p.

Begin november / Willem Jan Otten

Terhorst: Ser J.L. Prop, 1996. - [3] p.

Eindaugustuswind / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 1998. - 93 p.

Neuriënde mensen / Willem Jan Otten

Schoonhoven: Perfect Service, 2000. - 21 p.

Eerdere gedichten / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 2000. - 231 p.

Op de hoge: gedichten 1998-2003 / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 2003 - 79 p.

Welkom: gedichten 2003-2008 / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 2008. - 69 p.

Gerichte gedichten / Willem Jan Otten

Amsterdam : Van Oorschot, 2011. – 49 p.

Gericht gedicht / Willem Jan Otten

Woubrugge : Avalon Pers, 2014. - 3 ongenummerde pagina's

Enkele andere publicaties

Henry II: (toneel)

Amsterdam: J. Meijer, 1978. - 67 p.

Een sneeuw / Willem Jan Otten

[Arnhem: Toneelgroep Theater], 1978. - 70 p.

[Toneelstuk].

Een man van horen zeggen / Willem Jan Otten

Amsterdam: Querido, 1984. - 98 p.

[Roman].

Denken is een lust / Willem Jan Otten

Amsterdam: Querido, 1985. - 72 p.

[Essay, over pornografie].

Portrait / fotografie Hans van Manen, tekst [inleiding] Willem Jan Otten

Houten: De Haan, 1986. - [144] p.

[Tweede uitgave, eerste handelseditie].

Boek en film: lesbrief kinderboekenweek 1989 / Remco Ekkers en Willem Jan Otten

Amsterdam: Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 1989. - 20 p.

Het museum van licht: essays over film / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 1991. - 237 p.

Ons mankeert niets / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 1994. - 197 p.

[Roman].

De letterpiloot: essays, verhalen, kronieken / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 1994. - 306 p.

De bedoeling van verbeelding: zomerdagboek gevolgd door zes gedichten / Willem Jan Otten

Amsterdam: De Prom, 2003. - 159 p.

Specht en zoon / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 2004. - 142 p.

[Roman].

Een sneeuw en meer toneel: verzamelde toneelwerken / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, cop. 2006. -424 p.

Waarom komt u ons hinderen / Willem Jan Otten ; met illustraties van Marc Mulders

Amsterdam: Van Oorschot, 2006. - 162 p.

[Verzamelde bijdragen aan NRC Handelsblad].

Onze Lieve Vrouwe van de Schemering: essays over poëzie, film en geloof / Willem Jan Otten

Amsterdam: Van Oorschot, 2009. – 262 p.

Mijn heldere afgrond : overpeinzingen van een moderne gelovige / Christian Wiman ; vertaald [uit het Engels] door Willem Jan Otten

Barneveld: Brandaan, 2016. - 198 pagina's

[Vertaling]