Victor Schiferli: biografie

1967     Geboren in Haarlem (11 september)

1987     Studeert Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (tot 1992)

1990     Medeoprichter van het literaire tijdschrift Nymph van het instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam;

Maakt interviews voor Student: nationaal studenten nieuwsblad;

Publiceert eerste gedichten in Nymph

1992     Werkzaam bij het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds (NLVPF) als beleidsmedewerker (tot 2001)

1993     Schrijft over Willem Elsschot in Die niederländische und die flämische Literatur der Gegenwart

1994     Publiceert gedichten in Optima;

Brengt als muzikant van de band Girlfriend Misery cd uit (On The Sofa)

1998     Organiseert bij het NLVPF literaire programma's met Nederlandse schrijvers in het buitenland

2000     Publiceert debuutbundel (Aan een open raam);

Genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandse poëzie (met Aan een open raam)

2001     Fondsredacteur bij Uitgeverij De Bezige Bij

2002     Redigeert de verzamelde gedichten van Lucebert (Verzamelde gedichten)

2003     Redacteur van het literaire tijdschrift Bunker Hill (tot de opheffing in 2009);

Optreden tijdens de Nacht van de poëzie

2006     Beëindigt werk als fondsredacteur bij De Bezige bij en werkt freelance voor tijdschriften als Vrij Nederland en Wahwah

2008     Stelt met Tjitske Jansen de Dagkalender van de poëzie 2009 voor Meulenhoff samen

Genomineerd voor de Hugues C. Pernathprijs 2009 (voor Toespraak in een struik)

2009     Jurylid Gedichtendagprijzen 2009;

Stelt bloemlezing samen uit de gedichten van Gerrit Komrij (Er is geen vrijheid in de zandwoestijn)

Werkt als fotograaf

2011     Werkt bij het Nederlands Letterenfonds als beleidsmedewerker voor vertalingen van Nederlandse literatuur naar het buitenland

2012     Publiceert debuutroman (Dromen van Schalkwijk)