Gerrit Komrij: geillustreerde bibliografie

1. Dekonstruktie in vier delen. Winterswijk: eigen beheer, [december 1963]. [Beperkte oplage].

2. Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1968.

3. Alle vlees is als gras, of: Het knekelhuis op de dodenakker. - [Amsterdam]: Meulenhoff, 1969. [Herdrukt: 1978]

4. Ik heb goddank twee goede longen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1971. [Herdrukt: 1978]

5. De dichter. - Voorburg: Bzztôh, 1972. [Beperkte oplage].

6. Tutti-frutti. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1972.

7. Met Charles Hofman [ets]: Op de planken: episodes uit het leven van de tragédienne Zizi Maelstrom en de en de toneelkunstenaar Sacha Culpepper. - Amsterdam: Aarts, 1973. [Beperkte oplage].

8. Komrij's patentwekker. - Amsterdam: Aarts, 1974. [Beperkte oplage]. [Herdrukt: 1982].

9. Fabeldieren. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1975.

10. Met Jan Bernard Meinen [ill.]: De Verschrikking. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1977.

11. Capriccio. - Amsterdam: Sub Signo Libelli, 1978. [Beperkte oplage].

12. De ontmoeting. - Amsterdam: J. Meijer, 1978. [Beperkte oplage].

13. Met Charles Hofman [ill.]: Op de planken: burleske. - 2de dr. - Amsterdam: Aarts, 1978.

14. Sing Sing. - Utrecht: Salix Alba, 1978. [Beperkte oplage].

15. Waarin de trein een nieuw jaar tegemoetsnelt, of: Scripta Manent, maar niet altijd. - Utrecht: Salix Alba, 1978. [Beperkte oplage].

16. Met Charles Hofman [ets]: Het schip De Wanhoop: gedichten 1964-1979. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1979.

17. Het Komrij-wezen. - Den Haag, Bzztôh, 1980. [Beperkte oplage].

18. Het onzichtbare labyrint. - Den Haag, Bzztôh, 1980. [Beperkte oplage].

19. Peper en zout. - Raamsdonk: De Roofpers, 1980.

20. Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen. - Amsterdam: Meulenhoff, 1987. [Gezamenlijke herdruk]. [Herdrukt: 1993].

21. Herinnering aan Holland. - [Santpoort]: Mercatorpers, 1981. [Beperkte oplage].

22. Onherstelbaar verbeterd. - Amsterdam: Aarts, 1981. [Herdrukt: 1982, 1994 (2x), 1997].

23. Met Joost Veerkamp [ill.]: De os op de klokketoren. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1981.

24. Gesloten circuit: gedichten. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1982. [Herdrukt: 1982].

25. De phoenix spreekt. - Terhorst: Ser J.L. Prop, [1982]. [Beperkte oplage].

26. Van de seconde die een eeuw wil zijn. - Amsterdam: Sub Signo Libelli, [1982]. [Beperkte oplage].

27. Banaal alfabet. - Den Haag: Tight End Press, 1983. [Beperkte oplage.]

28. Kinderlijk: het bekende gedicht van Joost van den Vondel aktueel getoonzet door Gerrit Komrij. - Bedum: Exponent, 1983.

29. Alles onecht: keuze uit de gedichten. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984.

30. Badkamer. - Amsterdam: Literaire Loodgieters, 1984. [Beperkte oplage].

31. Lichaam en geest: (twee acrostichons). - Bedum: Exponent, 1984.[Beperkte oplage].

32. Schrijfrecept. - Amsterdam: Vrij Nederland: CPNB, [1984].

33. De vampier en de grafdelver, of: De antiquaar als doodsheraut. - Amsterdam: Sub Singo Libello, 1984. [Beperkte oplage].

34. Zondagskind. - Eindhoven: [Familie van Hapert], 1984. [Beperkte oplage].

35. Jong. - [Yde]: Pim Witteveen, [1985]. [Beperkte oplage].

36. En de visser, hij rustte voort. - Bedum: Exponent, 1987. [Beperkte oplage].

37. Schaduw. - [Winterswijk, Boekhandel Albrecht, 1987]. [Beperkte oplage].

38. Twee huizen. - Bedum: Exponent, 1987. [Beperkte oplage].

39. Twee werelden. - Amsterdam: Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam: Vrij Nederland, 1987. [Herdrukt: 1987]

40. Het Komrij-wezen. - Amsterdam: Galerie Siau, 1988. [Beperkte oplage].

41. Ooit schreef je lange, idiote brieven. - 's-Gravenhage: Tight end pres, 1989.

42. Nieuwjaarsdag. - Utrecht: Paranoia Pers, 1989. [Beperkte oplage]. [Roofdruk].

43. Met Eveline Jansen [ill.]: Twee koningskinderen. - Eindhoven: Stichting Plint, 1989. [Affiche en kaart].

44. Vroege verzen. - Utrecht: Paranoia Pers, 1989. [Beperkte oplage]. [Roofdruk].

45. Het is steeds eender wat ik zoek. - Groningen: De Vier Seizoenen, 1991. [Beperkte oplage].

46. De nachtmerrie. - Amsterdam: Siau & Van Daalen, 1991. [Beperkte oplage].

47. Het moordcommando. - Terhorst: Ser J.L. Prop, 1992.

48. Met Boudewijn Büch: Over & weer. - [S.l.: Clavum clavo eicere, 1992]. [Roofdruk].

49. Diafanie. - Terhorst: Ser J.L. Prop, 1993. [Beperkte oplage].

50. De koning slaapt. - Terhorst: Ser J.L. Prop, 1993. [Beperkte oplage].

51. Praagse mist. - [S.l.: s.n., 1993.] [Beperkte oplage]. [Roofdruk].

52. Praagse mist. - [S.l.: s.n., 1993.] [Beperkte oplage]. [Roofdruk].

53. Alle gedichten tot gisteren. - Amsterdam [etc.]: De Arbeiderspers, 1994. [Herdrukt: 1994, 1999, 2000 (2x)].

54. Fiat lux & Fiat crux. - Den Haag: Tight End Press, 1994. [Beperkte oplage].

55. Met Charles Hofman [ets]: Mijn minnaars. - Den Haag: Tight End Press, 1994. [Beperkte oplage].

56. Met Charles Hofman [ets]: Pseudo-Ambrosia. - Vila Pouca da Beira: Hofman, 1994. [Beperkte oplage].

57. Banaal alfabet. - Oude Tonge: Huis clos, 1996.

58. Faust, zoveelste deel. - Zutphen: Nysingh Advocaten [etc.], 1997. [Beperkte oplage].

59. Gezwinde grijsaard. - Banholt: Ser J.L. Prop, 1997. [Beperkte oplage].

60. Onherstelbaar verbeterd. - Den Haag: Stupers Van der Heijden, 1997.

61. Onvoorstelbaar gepeperd. - Den Haag: Stupers Van der Heijden, 1997. [Beperkte oplage].

62. Met Theo Daamen [ets]: Overal en nergens. - Bredevoord: Galerie Breevoort, 1998. [Beperkte oplage].

63. Met Dik Klut [ill.]: Rook zonder vuur. - Den Haag: Stupers Van der Heijden, 1998. [Herdrukt: 1998, 1999].

64. Met Hans Giesen [ill.]: Tequila sunrise. - Landgraaf: Herik, 1998. [Beperkte oplage]. [Herdrukt: 1998].

65. 52 sonnetten bij het verglijden van de eeuw. - Amsterdam: Bert Bakker, 2000.

66. Angst. - Rotterdam: RET, 2000. [Affiche en sticker].

67. Luchtspiegelingen: gedichten, voornamelijk elegisch. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001 [i.e. 2000]. [Beperkte oplage].

68. The straw that breaks the camel's back...? - The Hague, The Government of the Netherlands, 2000.

69. Aan de reiziger. - Rotterdam: RET, 2001. [Affiche en sticker].

70. Begin. - Rotterdam: RET, 2001. [Affiche en sticker].

71. Het einde van de geschiedenis. - Rotterdam: RET, 2001. [Affiche en sticker].

72. Hutten en paleizen. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001.

73. Luchtspiegelingen: gedichten, voornamelijk elegisch. - [Uitgebreide herdruk]. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2001.

74. Twee koningskinderen. - Rotterdam: RET, 2001. [Affiche en sticker].

75. Verdwaald. - Rotterdam: RET, 2001. [Affiche en sticker].

76. Verstening. - Rotterdam: RET, 2001. [Affiche en sticker].

77. Capriccio: de mooiste liefdesgedichten. - Amsterdam: Rap, 2002.

78. Feest. - Amsterdam: Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, 2002.

79. Metamorfose. Bij het Requiem van Niccolò Jommelli (1714-1774). [Groningen]: Athena's Boekhandel, 2002.

80. Met Farhad Ostovani [litho's]:Leliën. - Amsterdam: Museum het Rembrandthuis, 2003.

81. Met Onno Blom [nawoord]:Alle vlees is als gras; Ik heb goddank twee goede longen. - Amsterdam: Meulenhoff, 2003. [Vijfde druk].

82. Met Doortje de Vries [ill.]:Het mirakel van Bredevoort. - Apeldoorn: Eikeldoorpers, 2003. [Beperkte oplage].

83. Ik, het boek: een levensverhaal. - Utrecht: Boekverkooperscollegie Eendragt, 2003.

84. Alle gedichten tot gisteren. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2004. - 736 p. [Herziene vermeerde uitgave]

85. Invitatie. - Den Haag: Letterkundig Museum; Zoeterwoude: De Uitvreter, 2004. [Beperkte oplage].

86. [Met Onno Blom:] De bibliotheekknecht. - Leiden: De Baaierd, 2004. [Beperkte oplage]

87. [Met etsen van Palézieux:] Gepaard en ongepaard. - Amsterdam: Hercules Segers Stichting, 2004. [Bepertkte oplage]

88. Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in twee gedichten. - Zoeterwoude-Dorp: De Uitvreter, 2004. - [8] p. [Beperkte oplage].

89. Spaans benauwd. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2005. - 40 p.

90. Fata morgana. - [Antwerpen]: Boekhandel De Slegte, 2005

91. [Met ets door Hugo Claus]: Fata morgana. - Gent: Ergo Pers; Antwerpen: De Slegte, 2005. [Beperkte oplage]

92. Jongensdromen. - [Amsterdam]: Stichting Poëzieclub, 2005

93. [Met houtsneden van Bram Malisse]: Kinderballade. - Kalmthout: De Carbolineum pers, 2006

94. [Met illustraties van Dick Matena]: Komrij's patentwekker. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2007

95. [Met illustraties van Bart Verheyen]: Luchtdicht verpakt. - [S.l.]: Verheyen, 2007

96. Leegte na de ramp. - Utrecht: Hinderickx & Winderickx, 2008

97. Ballade van de boekenjager. - Den Haag: Boekhandel De Slegte, 2008

98. En de visser, hij rustte voort: Visser van Ma Yuan van Lucebert onherstelbaar verbeterd! - Woold-'t Harkel: De Uitvreter, [2008]

99. [Bloemlezing door Victor Schiferli]: Er is geen vrijheid in de zandwoestijn. 65 gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2009

100. Ik ben een bijl. -Groningen: PS, 2009.

101. [Met etsen van Herman Gordijn]: Binnestebuiten. - [S.l.: s.n.], 2010

102. [Met litho's van Jeroen Hermkens]: Morseseinen uit Il Vittoriale. - Utrecht: Jan Juffermans, 2010.

103. Diorama. - Haarlem: Lojen Deur Pers, 2010

104. Schakel en keten: drie sonnetten bij het afscheid van Fons van Wieringen als voorzitter van de Onderwijsrad, 20 januari 2011. - [Den Haag]: Onderwijsraad, [2011]. [Ook als 'Extra' verschenen bij: Soms moet het werkelijk stil zijn...: onderwijsgedichten 1591-2010. Rotterdam: Douane, 2011]

105. Boemerang en andere gedichten. - Amsterdam: De Bezige Bij, 2012.