Gerrit Komrij: biografie

1944     Gerrit Jan Komrij geboren te Winterswijk (30 maart)

1963     Eindexamen gymnasium, verhuist naar Amsterdam, studie Algemene en Vergelijkende Westeuropese Literatuurwetenschap

1964     Ontmoet Charles Hofman

1965     Verhuist naar Kreta, publiceert zijn eerste gedichten in Hollands maandblad

1966     Verhuist naar Amsterdam

1967     Werkt als redacteur voor De Arbeiderspers, gaat samenwonen met Charles Hofman, debuteert als vertaler (Pausin Johanna van E. Rhoïdus)

1968     Debuteert als dichter (Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten)

1969     Treedt toe tot de redactie van Maatstaf

1970     Redacteur voor Olympia Press Nederland, ontvangt De poëzieprijs van Amsterdam

1971     Televisieoptreden in een programma over Salvador Dali

1972     Schrijft kritieken voor Vrij Nederland

1974     Debuteert als criticus (Daar is het gat van de deur)

1975     Ontvangt Cestoda-prijs

1976     Schrijft televisiekritieken voor NRC Handelsblad

1977     Begint "Een en ander" in NRC Handelsblad

1979     Begin "Het boze oog" in Vrij Nederland, ontvangt Busken Huet-prijs

1982     Ontvangt Herman Gorter-prijs, debuteert als toneelschrijver (Het chemisch huwelijk)

1983     Ontvangt Kluwer-prijs

1984     Verhuist naar Alvites (Portugal)

1985     Vertaalt T.S. Eliot's kattengedichten die de basis vormen van de musical Cats.

1987     Schrijft Twee werelden bij de opening van 'Amsterdam, Culturele Hoofdstad van Europa'

1988     Verhuist naar Pouca de Beira (Portugal)

1990     Debuteert als romanschrijver (Over de bergen), houdt 19de Huizinga-lezing

1993     Ontvangt P.C. Hooft-prijs voor beschouwend proza

1994     Debuteert als librettist (Symposion), Winterswijk viert zijn 50ste verjaardag met een symposium (27 maart), verzamelt bijna alle gedichten in Alle gedichten tot gisteren.

1996     Gastconservator voor tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam: 'Kijken is bekeken worden' (juni-augustus)

1997     Schrijft boekenweek-essay over het thema religie (Niet te geloven), Over de bergen vertaald in het Portugees

1999     Ontvangt Gouden Uil, publiceert elke week een gedicht in Algemeen dagblad

2000     Verkiezing tot eerste Dichter des Vaderlands (27 januari), ontvangt eredoctoraat aan de Universiteit van Leiden (8 februari)

2001     Stapt over van De Arbeiderspers naar De Bezige Bij, schrijft gedicht voor de Nationale Herdenking op 4 mei

2002     Presenteert eerste delen van de Sandwich-reeks, publiceert verzameld polemisch proza (Inkt), Groningen organiseert weekend rond het werk van Komrij (november/december)

2003     Begint nieuwe politieke rubriek in NRC Handelsblad: Gouden woorden, houdt lezing bij het 30-jarig bestaan van het kunstenaarsdorp Ruigoord, ontvangt Erepenning van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging.

2004     Treedt voortijdig af als Dichter des Vaderlands (29 januari)

Tentoonstelling 'Het fabeldier dat Komrij heet' in het Letterundig Museum ter gelegenheid van Komrij's 60ste verjaardag (vanaf 27 maart)

Verkooptentoonstelling van manuscripten, brieven, boeken, etc. uit Komrij's collectie in antiquariaat Aioloz, Leiden (vanaf 31 maart)

2005     Leent zijn naam aan advertentiecampagne voor de Poëzieclub (Voor zesenzestig euro vijfentwintig: gedicht, voornamelijk wervend)

2006     Publiceert zijn "encyclopedie van de stront" (Kakafonie)

Ontvangt Lofprijs der Nederlandse Taal (voor zijn protest tegen Engelstalige overheidscampagne)

2007     Werkt in Koninklijke Bibliotheek aan bloemlezing uit kindergedichten (4-15 juni)

2008     Begint weblog 'Lucifer in het hooi' (vanaf 26 januari)

2009     Sluit de Sandwich-reeks af met bloemlezing slechte poëzie (Bombast en larie. De 25 afschuwelijkste gedichten uit de Nederlandse literatuur)

2010     Publiceert bloemlezing uit de 21ste-eeuwse poëzie (De 21ste eeuw in 185 gedichten)

2011     Begint blog voor NRC Handelsblad (10 maart)

2012     Overlijdt aan kanker in Amsterdam (5 juli);

School De Driemark, Winterswijk, wordt herdoopt tot Gerrit Komrij College (1 augustus)