De schippers van De Blauwe Schuit: biografieën

De Schippers van De Blauwe Schuit

De hoofdfiguren achter de uitgaven van De Blauwe Schuit vormen een gemengd gezelschap: Adri Buning, August Henkels, Ate Zuithoff en H.N. Werkman.

H.N. Werkman en de ‘schippers’ van De Blauwe Schuit aan de pers, van links naar rechts: Ate Zuithoff, August Henkels, H.N. Werkman en Adri Buning

Adri Buning

Als initiator geldt Adri Buning (1896-1948), lerares klassieke talen aan het gymnasium. Zij was historica en slaviste. Voor De Blauwe Schuit redigeerde zij een van de grotere projecten, de Turkenkalender 1942. Zij woonde in Winschoten, tegenover dominee August Henkels. Zij overleed kort na de oorlog.

August Henkels

Dominee August Henkels (1906-1975) schaarde zich in het openbaar achter de bedreigde Joodse bevolking van Winschoten. In 1942 werd hij als gijzelaar gevangen gezet in Sint Michielsgestel. Veel teksten voor de uitgaven werden door hem uitgekozen. Bij Buning ontmoette hij opnieuw zijn oude studiegenoot uit Groningen, Ate Zuithoff. In 1945 publiceerde hij Over de nagedachtenis van onzen vriend H.N. Werkman. In 1946 volgde het boek Logboek van de Blauwe Schuit. Na zijn dood verschenen zijn brieven aan Zuithoff in druk: Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit: de brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff (1997).

Ate Zuithoff

Ate Zuithoff (1912-2009) studeerde scheikunde in Groningen en werd later hoogleraar in de toegepaste metaalkunde te Delft. Ate Zuithoff schreef over 'de techniek van Werkman' in H.N. Werkman: drukker-schilder, Groningen (1945). In 1993 verscheen zijn Hot printing: beschouwingen over de reeks drukken die H.N. Werkman rond 1936 maakte onder de gemeenschappelijke noemer Hot printing. In 1995 publiceerde hij Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit: herinneringen van een schipper.

H.N. Werkman

H.N. Werkman (1882-1945) werd als drukker voor de eerste uitgave van De Blauwe Schuit aangezocht. Vanaf de tweede uitgave was hij ook de illustrator. Hij had zich van handelsdrukker ontwikkeld tot een kunstenaar die op zijn drukpers een geheel eigen procedé ontwikkelde. Zie ook deze H.N. Werkman, korte biografie.

[Auteur van deze bijdrage: Paul van Capelleveen]