Mimes

Jaar: 1933

Auteur: Marcel Schwob (1867 - 1905)

Kunstenaar: Jean-Gabriel Daragnès (1886 - 1950)

Uitgeverij: Bibliophiles de l'Automobile-club de France

Mimes, vooromslag

De van oorsprong Joodse schrijver Marcel Schwob was een tijdgenoot van Paul Léautaud, Paul Valéry en Marcel Proust en had een voorliefde voor het vreemde, het marginale en het onbekende. De dichter Guillaume Apollinaire bewonderde hem en Alfred Jarry droeg zijn beroemde boek Ubu Ro aan hem op. Schwob was een getalenteerde, veelzijdige leerling en schreef al op 16 jarige leeftijd zijn eerste verzen en verhalen. Hij bedreef journalistiek, vertaalde Shakespeare's Hamlet, maar was ook een kenner van de Franse dichter/schurk François Villon en zijn dieventaal, het zogenaamde 'argot'.

Als schrijver genoot hij in die tijd meer bekendheid dan Proust, met wie hij helaas niet alleen de voornaam maar ook de slechte gezondheid gemeen had. Vanaf 1903 zou hij zijn laatste twee jaren slijten in een oud huis in Parijs, op nummer 11 in de rue Saint Louis en l'Ile. Veel schrijvers kwamen hier samen voor de literaire bijeenkomsten die er tot zijn dood in 1905 gehouden werden.

Daragnès

De kunstenaar Jean-Gabriel Daragnès maakte na de Eerste Wereldoorlog tal van illustraties bij beroemde werken van onder andere Verlaine, Baudelaire, Edgar Allan Poe en Oscar Wilde. Eerder maakte hij de illustraties voor La jeune Parque van Paul Valéry uit 1925. Deze uitgave van Schwobs Mimes is in zijn eigen atelier in Montmartre gedrukt. Daragnès wist de sfeer van het boek via een compleet nieuw procédé van kleurrijke fijne kopergravures uit te drukken. Hiermee was hij één van de eersten die een bijdrage leverde aan de wederopkomst van het kunstenaarsboek. Naast de intense illustraties uit Mimes, verzorgde hij ook de typografie voor deze uitgave.

Bibliophiles de l'Automobile-club de France

Op 12 november 1895 richtte de Marquis de Dion de Automobile-club op. Deze club stond aan de wieg van de Eerste Grand Prix in 1906. Het uitzonderlijke is dat deze club vanaf 1929 onder de naam 'Bibliophiles de l'Automobile-club de France' begon met het uitgeven van kunstenaarsboeken. Deze boeken waren uitsluitend bestemd voor de leden van de club: zakenlieden, bankiers, industriëlen en mensen van adel met een voorliefde voor auto's en literatuur in bijzondere uitgaven. De ledenlijst vermeldde in 1933 onder andere de gebroeders Citroën en leden van de familie Rothschild.

Mimes

Mimes werd voor het eerst gepubliceerd in 1893. Het werk was geïnspireerd op de toen ontdekte verzen van de Griekse dichter Herondas, de 'mimiaben'. Dit is een Oud-Grieks literair genre dat de volkse, dagelijkse Griekse zeden schetst. Schwob herschreef de gedichten tot hij een geheel eigen poëtisch proza overhield.

Bibliografische beschrijving

Beschrijving: Mimes / Marcel Schwob ; avec des gravures de Daragnès. - Paris: Bibliophiles de l'Automobile-club de France, 1933. - 100 p., [24] bl. pl. ; 35 cm

Drukker: Jean-Gabriel Daragnès (Parijs) Oplage: 127 exemplaren

Exemplaar: Nummer 5 van 127 op Arches

Bijzonderheid: Bevat een extra serie van de illustraties en een originele gouache door Daragnès

Bibliografie: Bénézit 4-242 ; Édouard-Joseph I-349 ; Monod 10220

Aanvraagnummer: KW Koopm A 422 (1-2)

Literatuur

  • Marie-Louis Bataille, 'Gabriel Daragnès, graveur et maître d'oeuvre', in: Art et décoration, 64 (1935), p. 104-112
  • Marcel Schwob d'hier et d'aujourd'hui. Christian Berg (Red.). Seyssel, Champ Vallon, 2002
  • Paul van Capelleveen, Sophie Ham, Jordy Joubij, Voices and visions. The Koopman Collection and the Art of the French Book. The Hague, Koninklijke Bibliotheek, National Library of the Netherlands; Zwolle, Waanders, 2009
  • Paul van Capelleveen, Sophie Ham, Jordy Joubij, Voix et visions. La Collection Koopman et l'Art du Livre français. La Haye, Koninklijke Bibliotheek, Bibliothèque nationale des Pays-Bas; Zwolle, Waanders, 2009
  • Sylvain Goudemare, Marcel Schwob ou les vies imaginaries: Biographie. Paris, Le cherche midi, 2000
  • Raymond Hesse, Le livre d'après guerre et les sociétés de bibliophiles 1918-1928. Paris, Grasset, 1929
  • Hélène Huet, Mapping Decadence [online bron]
  • Bernard De Meyer, Marcel Schwob: Conteur de l'imaginaire. Bern, Lang, 2004
  • Marcel Thiébaut, 'Marcel Schwob', in: La revue de Paris, 67 (1960), p. 141-160