ANBI-gegevens Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman

Adres

Stichting Fonds Anny Antoine / Louis Koopman
p/a KB, Nationale bibliotheek
t.a.v. Paul van Capelleveen
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
Website over de collectie: https://collecties.kb.nl/collectie-koopman
RSIN nummer: 821854744

Contactpersoon

Paul van Capelleveen (conservator, Koninklijke Bibliotheek)
Paul van Capelleveen 06-2863-8783

Bestuur

Mw. dr. E.J.B. Knibbeler, voorzitter
Mw drs. T.J. de Haan, secretaris
De heer mr. D. Ruys, penningmeester

Beloningsbeleid

Bestuurders van het fonds ontvangen geen beloning, maar kunnen indien gewenst in aanmerking komen voor een bescheiden beheersvergoeding, jaarlijks uit te keren in de maand december.

Beleidsplan en doelstelling

Doelstelling: Bevorderen van onderhoud en gebruik van de Koopman Collectie.

Doelen voor 2023:

  • Het bevorderen van het gebruik van de collectie (zowel fysiek als digitaal).
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de collectie.
  • Het bekendmaken van de collectie bij een internationaal publiek.

Activiteiten: overzicht 2022

Bestuursvergadering(KB, Den Haag: 19 mei 2022. Lily Knibbeler, voorzitter; Tjarda de Haan, secretaris, Diederik Ruys, penningmeester; Paul van Capelleveen, conservator collectie; Clemens de Wolf, advieseur.    

Bestuursvergadering (KB, Den Haag): 8 december 2022: Diederik Ruys, penningmeester (plaatsvervangend voorzitter), Tjarda de Haan, secretaris, Paul van Capelleveen, conservator collectie; Clemens de Wolf, adviseur.  

Op 8 december 2022 is een nieuwe adviesraad geïnstalleerd: Maaike Koffeman (Radboud Universiteit), Saskia van Kampen-Prein (Museum Boijmans van Beuningen) en Emilie Sitzia (Universiteit van Amsterdam en Universiteit Maastricht).   

De vernieuwde website over de Koopman Collectie is in het voorjaar van 2022 online geplaatst.   

Het verwerven van topstukken van 20-21ste-eeuwse boekkunst

De Koopman Collectie is verrijkt met 49 boeken in verschillende media. Er zijn bijvoorbeeld drie etsen van Alberto Giacometti  in een boek van Georges Bataille Histoire de rats (1947) en het KB-exemplaar is een van de 40 met een losse extra serie van de etsen. Houtsneden van Nicolas de Staël versieren een gedichtenbundel van René Char, Poèmes (1952), uitgegeven door de kunstenaar zelf en dit exemplaar heeft een persoonlijke opdracht van hem aan kunsthistoricus André Chastal.    

Ook toegevoegd aan de collectie is Parler seul van kunstenaar Joan Miró en dichter Tristan Tzara, vervaardigd tussen 1948 en 1950. Dit is het type boek dat in elk standaardwerk wordt genoemd, maar dat je gezien moet hebben om te begrijpen waarom: pagina na pagina ontrolt zich een speels tafereel gedrukt in litho door de befaamde firma Mourlot frères. De abstracte voorstellingen van Miró spatten van de meer dan 100 pagina’s.

Ook de vorig jaar begonnen collectie Tijtgat is verder aangevuld met Le lendemain de la Saint-Nicolas (1913), Carrousels et baraques (1919), Le petit chaperon rouge (1921) en Contes (1927): de KB is de enige plek in Nederland waar ze allemaal kunnen worden bestudeerd. Nieuw werk kwam van Gladys Brégeon, Anne-Lise Courchay, Didier Mutel en Pierre Walusinski. Bartleby & Co. (Brussel) en gerlach en koop (Den Haag) schonken hun boeken. Qua vormgeving opvallend is het boek van Hyewon Jang, 17C.AAF, gebaseerd op de boeken in de bibliotheek van de Marienbibliothek in Halle (2021).  

Publicaties en presentatie over de collectie

Paul van Capelleveen schreef enkele artikelen over boeken in de Collectie Koopman in de monografie Materialia Lumina. Contemporary Artists' Books from the CODEX International Book Fair (Berkeley, CA: The Codex Foundation; Stanford: Stanford University Library, 2022): ‘Pierre Walusinski’ (pp. 74-78); ‘La Zone Opaque’ (pp. 93-94, 98-102); ‘Didier Mutel, Atelier Didier Mutel’ (pp. 128-137).

Financiële verantwoording

Het Fonds Koopman is een zgn. zuiver vermogensfonds, i.e. een stichting die een uit nalatenschap verkregen vermogen beheert en alleen de opbrengsten uit de beleggingen aanwendt om haar statutaire doelstelling te verwezenlijken (tenzij het bestuur anders beslist). Dit betekent dat volstaan kan worden met een verkorte staat van baten en lasten, aangevuld met een overzicht van de voorgenomen bestedingen. Een balans hoeft niet gepubliceerd te worden.

De jaarrekening van het Koopman Fonds wordt jaarlijks samengesteld door een accountant en daarna geagendeerd in de eerstvolgende bestuursvergadering. Alle jaarrekeningen van het fonds zijn tot op heden voorzien van een samenstellingsverklaring zonder beperkingen.