Reglement Koopman Stipendia

Doel van de stipendia

De Koninklijke Bibliotheek en de Stichting Fonds Anny Antoine/Louis Koopman willen de bekendheid en het gebruik van de Collectie Koopman stimuleren. Om in het bijzonder het wetenschappelijk onderzoek naar de collectie en onderdelen daarvan te bevorderen heeft de Stichting twee Stipendia ingesteld. Met deze beurzen voor wetenschappelijk onderzoek ijvert de Stichting voor meer inzicht in het kunsthistorische en literaire belang van de collectie of van onderdelen daarvan. De resultaten ([web]publicaties, presentaties, etc.) leveren een bijdrage aan het nationale en internationale onderzoek op het gebied van het twintigste- en eenentwintigste-eeuwse boek in brede zin.

Hoofdthema’s en onderzoeksgebieden

Cultuurgeschiedenis

 • Frans-Nederlandse culturele betrekkingen in het Interbellum
 • Mecenaat: Louis Koopman, een mecenas met een missie

Boekgeschiedenis

 • Verzamelen van Franse literatuur in Nederland in de 20e eeuw
 • Samenwerking Franse uitgevers en drukkers bij bibliofiele uitgaven
 • Materialiteit: Franse auteurs in bibliofiele en kostbare uitgaven
 • Materialiteit: typografie van avant-garde tijdschriften in relatie tot boeken
 • Laat-20e-eeuwse (en 21e-eeuwse) boeken

Franse taal en cultuur

 • Brievenonderzoek: Onbekende handschriften en brieven van Franse auteurs

Kunstgeschiedenis

 • Het verschijnsel Franse kunstenaarsboeken
 • Wisselwerking tussen kunstenaars in vrije kunst en de grafische kunst
 • Afzonderlijke Franse kunstenaars en hun werk aan kunstenaarsboeken
 • Franse kunstenaars en het kunstenaarsboek in de 21ste eeuw
 • Visuele cultuur ivm receptie van de klassieken

Aanvraagprocedure

Een aanvraag voor een stipendium kan worden verzonden aan de conservator van de collectie. Een commissie, bestaande uit een lid van het bestuur, een adviseur van het bestuur en de conservator van de collectie, stelt voor het bestuur een advies op, eventueel in overleg met een expert uit de academische wereld. De kandidaat wordt vervolgens zo spoedig mogelijk over het besluit van het bestuur geïnformeerd. Betaling van het stipendium wordt in overleg met de kandidaat geregeld.

1. Louis Koopman Stipendium

Het Louis Koopman stipendium wordt eenmaal in de twee jaar aangeboden op voorsprak van een commissie in opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine/Louis Koopman.

Het stipendium bedraagt maximaal: € 10.000, eventueel aangevuld met reis- en verblijfkosten voor onderzoek in andere Nederlandse of buitenlandse collecties.

In aanmerking voor het stipendium komen

 • wetenschappelijk onderzoekers
 • master- en research-masterstudenten op het gebied van literatuur-, kunst- en boekgeschiedenis, ingeschreven bij een Nederlandse universiteit

Voorwaarden

 • Presentatie van een onderzoeksvoorstel op basis van de geformuleerde hoofdthema’s en onderzoeksgebieden; met een curriculum vitae en minstens één referentie uit de academische wereld
 • Opzet waaruit blijkt dat het onderzoek in 18 maanden kan zijn afgerond
 • Indiending van een begroting van de reis- en verblijfkosten en eventuele overige onkosten
 • Benoeming van resultaten: afgeronde kopij voor een wetenschappelijke publicatie (de kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de publicatie; de Stichting kan daarbij financieel een bijdrage leveren).
 • Het resultaat zal vrij van rechten worden aangeleverd en allereerst worden gepubliceerd op de website van de Koninklijke Bibliotheek (Collectie Koopman)
 • De taal van de publicatie is Nederlands (voor de website zal de publicatie in het Frans en Engels worden vertaald; kandidaten kunnen vervolgens vrij beschikken over deze vertalingen).
 • Kandidaten verbinden zich tevens tot het houden van een voordracht over hun onderzoek, georganiseerd in relatie tot de Collectie Koopman.
 • Kandidaten leveren voor het ontvangen van de onkostenvergoeding een globaal bestedingsoverzicht met verantwoording in.
 • In alle publicaties voortvloeiend uit het stipendium wordt door de kandidaat de naam van het stipendium en die van Fonds Anny Antoine/Louis Koopman en van de Koninklijke Bibliotheek genoemd.

2. Anny Antoine Stipendium

Het Anny Antoine Stipendium kan meerder malen per jaar worden aangeboden op voorsprak van een commissie in opdracht van de Stichting Fonds Anny Antoine/Louis Koopman. Het stipendium bedraagt maximaal: € 5.000, eventueel aangevuld met reis- en verblijfkosten voor onderzoek in andere Nederlandse of buitenlandse collecties.

In aanmerking voor het stipendium komen:

 • master studenten in alle disciplines, ingeschreven bij een Nederlandse universiteit

Voorwaarden

 • Presentatie van een onderzoeksvoorstel op basis van de geformuleerde hoofdthema’s en onderzoeksgebieden; met een curriculum vitae en minstens één referentie uit de academische wereld
 • Opzet waaruit blijkt dat het onderzoek in 12 maanden kan zijn afgerond
 • Indiending van een begroting van de reis- en verblijfkosten en eventuele overige onkosten
 • Benoeming van resultaten: een scriptie of afgeronde kopij voor een publicatie (scriptie dient eerst door de onderzoeksbegeleider van de eigen universiteit moeten zijn beoordeeld en goedgekeurd; de kandidaat is zelf verantwoordelijk voor de eventuele publicatie maar de Stichting kan daarbij financieel een bijdrage leveren).
 • Het resultaat zal vrij van rechten worden aangeleverd en allereerst worden gepubliceerd op de website van de Koninklijke Bibliotheek (Collectie Koopman)
 • De taal van de publicatie is Nederlands (voor de website zal de publicatie in het Frans en Engels worden vertaald; kandidaten kunnen vervolgens vrij beschikken over deze vertalingen).
 • Kandidaten verbinden zich tevens tot het houden van een voordracht over hun onderzoek, georganiseerd in relatie tot de Collectie Koopman.
 • Kandidaten leveren voor het ontvangen van de onkostenvergoeding een globaal bestedingsoverzicht met verantwoording in.
 • In alle publicaties voortvloeiend uit het stipendium wordt door de kandidaat de naam van het stipendium en die van Fonds Anny Antoine/Louis Koopman en van de Koninklijke Bibliotheek genoemd.

Contactadres

Paul van Capelleveen

Conservator

Koninklijke Bibliotheek

Prins Willem-Alexanderhof 5

2595 BE Den Haag

Email: Paul van Capelleveen

Laureaat Bregje Hofstede

In 2015-2016 ontving Bregje Hofstede als eerste onderzoeker het Louis Koopman Stipendium.